ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ

Важно: През 2019 г. "Биовизия" ООД, собственик на сайта www.biovisia.eu, въведе нов начин на плащане ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД / съгл. сключен договор със ЛЕО Експрес и Еконт Експрес за извършване на услугата (това пак е плащане с наложен платеж, но касовата бележка се издава от куриера при доставката)
Доставката на закупените продукти е за сметка на купувача по тарифа на лицензираните куриерски фирми, с които "Биовизия" ООД има сключен договор за доставка
* за доставки до 2 кг. И офис на Еконт стойността на доставката е фиксирана на 4,99 лв. (четири лева и деветдесет и девет стотинки БЕЗ ДДС. 

ДОСТАВКАТА ДО АДРЕС Е ИЗВЪН НАШАТА ФИКСИРАНА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА И Е ПО ТАРИФА НА КУРИЕРСКАТА ФИРМА, КАТО "БИО ВИЗИЯ" ООД ПРЕДОСТАВЯ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ПЪЛНАТА СИ ОТСТЪПКА, КОЯТО ПОЗВА ЗА КУРИЕРСКАТА УСЛУГА. 

** за отдалечени населени райони (села, курортни комплекси, затворени жилищни комплекси) цената на доставката може да е по-висока и тя не попада в групата на доставка с фиксирана цена, а се изчислява спрямо тарифа на куриерската фирма, а БИО визия дава своята отстъпка, за клиента. 

*** за доставки, чиято стойност на куриерската доставка превишава фиксирани размер, тя се тарифира отделно от "доставката с фиксиран размер" и се заплаща от получателя/клиента отделно от стойността на поръчани те продукти, независимо от размера й. 

При заплащането в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Клиентът получава документ от ЛЕО Експрес или Еконт Експрес като лицензирани пощенски оператори за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиентът запазва документ, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане!

По долу прилагаме нормативните основания въз основа на които не се изисква касов бон при плащане чрез пощенски паричен кредит:

Наредба №H-18 /13.12.2006

Чл. 3. (1)Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Указание №N_20_00_15_12_01_2011

Относно: измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ бр. 49/2010 г.

3.1. Нови видове плащания, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка (чл. 3, ал. 1 чл. 25 от Наредбата).

По съществуващия до изменението ред задължението за издаване на фискална касова бележка не се отнасяше за случаите когато плащането се извършва по банков път. Отчитайки съвременното развитие в областта на платежните услуги към случаите, за които не е задължително издаване на фискална касова бележка са включени и плащанията чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. Изрично трябва да се обърне внимание, че това изключение се отнася за наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Българската народна банка (БНБ) издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Българската народна банка води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции. Регистърът е достъпен по електронен път и се актуализира редовно (чл. 17, ал. 3 от ЗПУПС).

Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие със Закона за пощенските услуги (ЗПУ) издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за извършване на пощенски парични преводи. Комисията за регулиране на съобщенията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, който е публичен (чл. 50 от ЗПУ)